trikojis


trikojis
1 trikõjis sm. (2) K.Būg, , NdŽ, , Kv, Gs, trikójis (1) K, Š, Rtr, NdŽ, trìkojis (1) Sr, NdŽ, II509, LKAI70–71(Zr), Kri; JbL242, OsG44, R, R104, 135, Sut, N, M 1. SD374, L, kėdė su trimis kojomis: Sėdėdama ant trikojo, Apolono šventykloje Delfuose pranašaudavo pitija LKVII411(išnaša). 2. L, , NdŽ, GTŽ, PolŽ1273. Rt, Grz, Mšk, Lnkv, Užp, Kp, Vb, Srv dvišakas medis, suolelis, stovas su trimis kojomis kam uždėti, pastatyti ir pan.: Sukala trikojùs, užudeda skersinius – ir lova Kvr. Linus padeda an trìkojo ir braukia brauktuve Gdr. Kad būtų talpiau ir dirbiniai nesukibtų, į didelius dirbinius įdėdavo molinius trikojukus, Žemaitijoje vadinamus kerėplėlėmis, pėdelėmis . Duonakepė stovi an trikõjo Ds. Trikõjis jau sulūžo, – nėra nė ant ko uždėt vytuškų Šlv. 3. Sch66, M, , LKT398(), LKKXI162(Zt), Krsn, Eiš, Kpč, Gdl, Slv, Srd, Krm, Rmš, Ds, Skrb, Pnd, Bsg, Trk, Plik, Erž, Vyž apskritas trijų kojų geležinis pastovas puodui pastatyti verdant: Katilas viršum ugnies buvo kabinamas ant kablio arba statomas ant trikojo MLTBII645. Su trikojù valgyti virė, kaip aš piemenukas buvau DūnŽ. Buvo tokie trikõjai, pagalukus deda ir verda an pripečko . Trikójis buvo pečiaus pryšaky, pastatydavo, puodą uždėdavo i virdavo Škn. Pakuria trikojė̃lį ir verda savo vaistus Kpr. 4. I, JII53, J.Jabl, , NdŽ, Šv, Tl, Als, Skd katilas apvaliu dugnu ir rankena, (ppr. statomas virti ant geležinio stovo, kabinamas ant vąšo arba pats turintis tris kojas): Builes nuskutom, sudėjėm į trikojį i virėm Kl. Trikõjė[je] suspirgysi, sudžiovinsi [kanapes] Gršl. Nestatyk trikójo ant žemės, o grindys paliks paišinos Slnt. Šarmą žlugtuo liuob virti trikójė[je] Štk. Trikojáitis iš to paties katilo turėjo tris kojas Nt. Įpilk [v]andens į trikojáitį Plt. Kurs grandinius valgo trikõjo, to veselė būs sninganti i lynanti Kl. ^ Jodas kaip trikojis M.Valanč. Paišinas kaip trikojo dugnas Pln. Pri tuščio trikojo kam gaspadinės reikia J. 5. LKAI70(Rk, Kp, Šmn, Sv, Ant, Dgč, Zr, Dgl, Tršk, An, Ut, Kzt, Sug, Ldk), Žl, Ds, Lel, Žmt, Kvr, Slk su skyle apačioje kubilas trimis kojomis alui, girai daryti: Dirbtum alų, bet negaunam trikõjo Trgn. Neturim savo trikõjo, tai reiks ar pasiskolint Vžns. 6. žaiginys iš trijų karčių: Tatai trìkojus, tatai tus žaginius pasidirbi, susikrauni – gražiausis šienas y[ra] Jdr. 7. Gdž gubos šerdis – trys surišti pėdai: Trikõjį suriša i pastato [gubą] DūnŽ. Trìkojį sustato i suriša, i aple jį stato pėdus Pgr.Dl surišta nupjautų rugių sauja su išskėstais į šalis kambliais, nešama šeimininkams per rugiapjūtės pabaigtuves: Trikojį darydavo pabaigtuvėse iš rugių saujos, kurią surišus kamblius išskėsdavo į tris dalis .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Trikojis — (Taikūnai,Литва) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Taikunų k.,Veisiejų sen., Lazdi …   Каталог отелей

  • trikojis — trikõjis 2, trikõjė bdv. Trikõjis staliùkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trikojis — trikõjis 1 dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trikojis — 2 trikõjis, ė adj. (2) J.Jabl, NdŽ, KŽ, Svn, trikojis (1) KI195, K, Š, KŽ; SD374, R104, MŽ135, N, L su trimis kojomis: Katilas trikojis SD240. Trikõjis stalelis BŽII509. Trikõjė kėdė DŽ. Trikojis kubilas LKAI70(Vdšk, Mlt, Pb). Trikõjė [rėčka] …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trikojė — trikõjis 2, trikõjė bdv. Trikõjis staliùkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trikojus — trikõjus sm. (2) 1. žr. 1 trikojis 2: An tokio trikõjaus pastatai tą kubilą, kad viedrą galėtum pakišt Pšš. 2. NmŽ žr. 1 trikojis 3. 3. I žr. 1 trikojis 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžokas — 1 kryžõkas sm. (2), kryžokas (1) Sr 1. žr. kryžiokai 1: Kur tu kryžõką dėjai? Reiktų po kubilu padėti Ds. Kryžõką reikia daryt iš beržo – ilgiau stovi Krkn. 2. trikojis kam pastatyti: Kiti sako kryžoks, o mes šaukam trikojis Škn. 3. žr. 1… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • reketis — rekẽtis sm. (2) Mlt, reketỹs (3b) Vlk, Skdv, Lzd 1. Lš, Mrs labai šakotas medis: Menka giria, kad visos eglės kap rekečiai Pns. 2. Ds šakoto medžio stulpas puodynėms džiauti: Kap pradėjo pieną pieninėn vežti, pradėjo nykt rekečiaĩ Dg. Inkal tu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rekežis — rekẽžis sm. (2) DŽ, rẽkežis (1), rekežỹs (3b) J 1. G106 žemas išsišakojęs medis, kerežis: Miškus iškirtus, balos po raistus išdžiūvo, samanomis apžėlę, rekẽžiai gi medeliai (berželiai, pušelės ir kiti) pasiliko A.Baran. Tokių rekẽžių ne į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trikoja — trikojà sf. (2) LKAI71(An) 1. žr. 1 trikojis 3: Užstatyk puodą ant trikõjos Ds. Mano trikojà kreiva: viena koja jau nudegus Ds. 2. LKAI71(On, Sv, Tršk, And, Dbk), Kp žr. 1 trikojis 5: Prileidė pilną trikõją giros An. Alus jau trikõjoj Vžns.… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.